Werknemer die niet meer binnen het bedrijf passen

Bij de kleinere bedrijven is het vaak nog niet zo lastig om de binding met personeel goed te houden maar in de grote bedrijven waar veel mensen werken is het contact met individuele personen nou eenmaal wat minder. Heel soms, als het contact simpelweg té minimaal wordt en een medewerker al niet zo goed meer in het bedrijf past door wat voor een reden dan ook, valt een medewerker buiten de boot. Vaak beginnen dit soort situaties met een werknemer die ziek wordt over bijvoorbeeld aangeeft overspannen te zijn, dit kan het gevolg zijn van de druk maar ook van andere dingen die invloed hebben op de gezondheid van een mens.

Medewerkers betrekken

Als een medewerker ziek wordt of door de druk van bijvoorbeeld overspannen zijn niet meer kan werken, komt hij of zij thuis te zitten. Voor de werknemer is het niet fijn dat hij zijn werk niet meer kan doen én voor de werkgever is het niet fijn omdat hij zijn werknemer kwijt is. Om voor beide kanten de situatie weer onder controle te krijgen kan een re-integratie in gang worden gezet. Dit houdt in dat beide hun uiterste best doen en sommige dingen veranderen zodat het werk weer kan worden opgepakt.

Loonsanctie opleggen

Een enkele keer gebeurt het dat een re-integratie niet doet wat je zou willen dat het doet. Een werknemer wil in zulke gevallen niet meer aan het werk. Als een werknemer weigert terug te komen op zijn werk of een werknemer aantoonbaar alles heeft gedaan om een werknemer handvaten te bieden die nodig waren om terug te komen op het werk maar de werknemer dit niet kan, kan over worden gegaan op een loonsanctie. De werknemer wordt dan gekort op zijn loon of deze wordt volledig stilgezet. Bron: adxpert.nl