Advocaat Uitkering

Advocaat uitkering

Heeft de gemeente een beslissing genomen over uw uitkering waar u het niet mee eens bent? Dit kan gaan om een stopzetting van uw uitkering of om een maatregel. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. In de brief van de beslissing staat altijd de wijze van bezwaar maken. Bedenk wel dat de beslissing waartegen u bezwaar maakt geldig blijft totdat er een andere beslissing genomen is door de gemeente. Als u bijvoorbeeld een boete opgelegd krijgt in de beslissing, dan moet u deze betalen. Krijgt u gelijk in uw bezwaar, dan krijgt u dit boetebedrag teruggestort.

Bijstand

Als u op zoek bent naar een advocaat die gespecialiseerd is in uitkeringen, kan Bezwaarschriftadvocaat.nl u koppelen aan een advocaat in uitkeringen. De advocaat in uitkeringen zal bezwaar tegen de uitkeringsbeslissing indienen en zal u bijstaan bij een eventuele hoorzitting. Mocht er een beroepsprocedure komen, staat de advocaat in uitkeringen u tevens bij.

Het is zeer belangrijk om de beslissing van de gemeente zo snel mogelijk naar Bezwaarschriftadvocaat.nl door te zetten, zodat de bezwaartermijn veilig gesteld kan worden. De advocaat in uitkeringen bestudeert de beslissing rondom uw uitkering en stelt een goed onderbouwd bezwaarschrift op. De bezwaartermijn is doorgaans 6 weken, dus het is van groot belang om tijdig het besluit van de gemeente door te sturen, zodat deze bij de advocaat, gespecialiseerd in uitkeringen, terecht komt.

Pro deo

De advocaat in uitkeringen uit het netwerk van Bezwaarschriftadvocaten.nl werkt met toevoegingen. Dit houdt in dat de advocaat, specialist op het gebied van uitkeringen, werkt op basis van pro deo. De advocaat zal eerst toetsen of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Daarna gaat de advocaat het besluit over uw uitkering aanvechten. Als u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, kunt u ervoor kiezen om de zaak in te trekken (omdat het niet kosteloos is). Als u ervoor kiest om de zaak voort te zetten, zult u een eigen bijdrage moeten leveren.