Werken in de bouw? Iets voor jou?

Weinig sectoren bieden zo’n veelheid aan beroepen en uitdagingen als de bouwsector. Veel mensen zijn dan ook om evenveel verschillende redenen verknocht aan deze economische trekker: het genoegen iets te creëren, het buiten zijn, het vakmanschap, het instant zoeken naar praktische oplossingen, de intellectuele inspanning, het samenwerken,… De bouwsector biedt voor elk wat wils.

Verkeerd beeld van de bouw

Helaas stemt het hierboven geschetste plaatje niet overeen met het gemiddelde beeld dat velen hebben van de bouw. Nog te vaak gaat men uit van het vooroordeel dat wie met z’n handen werkt, zijn verstand wel niet zal mee hebben. Natuurlijk is niets minder waar en moeten we vakmensen waarderen om hun kunnen en kennen.

Nagenoeg alle beroepen in de bouwsector vereisen een hoge graad van uitvoeringsbekwaamheid in combinatie met technisch inzicht. Een vakman die alleen kan uitvoeren wat hem gezegd wordt, is geen vakman.

En de realiteit van werken in de bouw, waar plannen voortdurend wijzigen en afgestemd moeten worden op veranderende situaties, vraagt om competente en oplossingsgerichte beroepsmensen. Weten wat je doet en waarom je het doet, daar gaat het om. 

Veel soorten werk

Een tweede jammerlijke zaak, is dat ‘het grote publiek’ de bouwsector vaak reduceert tot enkele (overigens zeer respectabele) beroepen. De metselaar, stukadoor, dakwerker en timmerman kennen we allemaal. Maar de nood aan technisch tekenaars, bekisters, stellingbouwers, bouwplaatsmachinisten, kraanbestuurders, werfleiders, cv-installateurs, buizenfitters, trappenmakers, standenbouwers, parketplaatsers, … is minstens even hoog.

Om maar te zwijgen van de baggerbedrijven die constant op zoek zijn naar nieuwe medewerkers om hier of in het verre buitenland aan de slag te gaan. Want net als de beroepenwaaier, zijn ook de activiteiten in de bouw enorm uitgebreid: particuliere woningbouw, industrie- en projectbouw, baggerwerken, renovatie, restauratie, afbraakwerken, …

Bron: Eminent Groep