Werken in de Cloud

Als men spreekt van werken in de Cloud dan bedoelt men in het algemeen het opslaan en opvragen van gegevens, software en bestanden op een andere plek dan je eigen plek. Juist omdat de opslagplek in dat geval dus onbekend en niet zichtbaar is, wordt de term Cloud (wolk in het Nederlands) gebruikt.  Werken in de Cloud is meestal werken via internet, al hoeft dit niet per definitie het geval te zijn.

Hardware draait in datacentrum

Een werkplek in de Cloud betekent dat je op elke gewenste plek je werk kunt doen, dus zowel op kantoor, thuis of onderweg. De benodigde hardware om deze manier van werken mogelijk te maken draait dus niet bij de eindgebruiker, maar is actief in een datacentrum en de afgenomen dienst wordt met deze hardware gerealiseerd. Via een verbinding, doorgaans is dat dus internet, komt de dienst beschikbaar en kan overal gewerkt worden.

Flexibiliteit

Opereren in de Cloud is bijzonder interessant voor het merendeel van de bedrijven.  Opereren in de Cloud biedt de tegenwoordig zo belangrijke flexibiliteit en bovendien neemt het de zorg en de investering voor infrastructuur helemaal weg. Overigens kunnen de eisen die aan opereren in de Cloud gesteld worden per bedrijf verschillen.