Een mooie bedrijfsfilm laten maken door www.playforward.nl

Een mooie bedrijfsfilm laten maken door www.playforward.nl

Vanuit marketing oogpunt vonden wij het belangrijk om een mooie en goede bedrijfsfilm te laten maken. We hebben er eerst aan gedacht om dit zelf te doen met de kennis en expertise die we in huis hebben. Al snel kwamen we er echter achter dat er hier toch wel meer bij komt kijken dan we van te voren dachten. We hebben toen gezocht naar een bedrijf wat ons kon helpen met het maken van een bedrijfsfilm. We kwamen uit bij www.playforward.nl. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het maken van bedrijfsfilms. Maar ook promotiefilms of product video’s zijn voor dit bedrijf geen onbekend terrein. Na onze eerste afspraak met de jongens van www.playforward.nl waren we eigenlijk meteen enthousiast. De voorbeelden die ze ons hadden laten zien van wat ze allemaal kunnen spraken ons meteen aan. De films zagen er mooi en professioneel uit. We vonden het belangrijk dat onze huisstijl terug kwam in de bedrijfsfilm. Toen de jongens van www.playforward.nl ons vertelde dat dit zeker mogelijk was waren we meteen om. We hebben toen meteen een deal gemaakt. Ze zijn toen een week later bij ons op het bedrijf een paar uur komen filmen. Nadat ze voldoende materiaal hadden gschoten gingen ze aan de slag met de bewerking en de productie. Niet veel later kregen we de film aangelevervd op YouTube, USB en DVD. We kunnen niet wachten om de film aan klanten en potentiële klanten te laten zien.