Illustration of a danger signal icon with a report

Goed voorbereid door middel van een calamiteitenplan

Iedere werkvloer is anders. Het is daarom ook van belang dat er nagedacht moet worden over hoe te handelen in geval van calamiteiten. Aan de hand van alle resultaten en ideeën ontstaat er een calamiteitenplan. Je moet echter aan veel zaken denken wanneer je een calamiteitenplan op stelt. G4S Training & Safety kan jou helpen door middel van adviezen om tot een goed plan te komen. 

Snelste manier van ontruimen middels een plan 

Een calamiteitenplan wordt ook een ontruimingsplan genoemd. Wanneer je een groot kantoorpand hebt, moet er namelijk goed nagedacht worden over de snelste en veiligste manier van ontruimen, zonder dat hier nare situaties ontstaan. Deze situaties kunnen voorkomen worden door middel van een calamiteitenplan, waardoor de BHV’er direct kan optreden in noodsituaties. Op deze manier is namelijk een ergere situatie vaak te voorkomen. 

De gehele procedure stap voor stap omschreven in een calamiteitenplan 

In een calamiteitenplan staat de gehele procedure uitvoering omschreven. Dit houdt niet alleen in dat er gekeken moet worden naar hoe een BHV’er te werk gaat, maar ook het personeel en het management. Op deze manier kan een ontruiming op een correcte manier uitgevoerd worden voordat de professionele hulp aanwezig is. 

Maak duidelijk wat de taken zijn per verdieping

Het is daarom van belang dat er verschillende zaken in een calamiteitenplan omschreven worden. Zo moet er een situatietekening en de gegevens van onder andere het gebouw, de installatie en organisatie in staan. Ook is het van belang dat de alarmeringsprocedure omschreven wordt en hoe de ontruiming gedaan zal worden. Om alles in goede banen te leiden, moeten de taken dus duidelijk op papier staan. Op deze manier ligt er altijd een goed calamiteitenplan klaar voor wanneer er zich een noodsituatie voordoet in een kantoorpand of ander gebouw waar veel mensen zijn.