Brandwacht

Schakel een brandwacht in op je bedrijf

Op een bedrijf waar met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt of met open vuur is de kans groot dat er een keertje brand uitbreekt. Om dit te voorkomen of snel in te grijpen bij brand kun je een brandwacht in dienst nemen.

Taken van de brandwacht

G4S kan je de brandwacht leveren zodat deze bij jouw bedrijf komt te werken. Deze brandwacht is goed opgeleid en heeft de volgende taken: preventieve controle, communicatie, alarmeren bij calamiteiten en rapporteren.

Preventieve werkzaamheden

De preventieve controle houdt in dat de brandwacht goed in de gaten houdt of er tijdens de werkzaamheden nergens brandgevaarlijke situaties ontstaan. Ook wordt er met regelmaat gecontroleerd of alle brandblusmiddelen nog goed zijn en gebruikt kunnen worden en dat deze makkelijk te vinden zijn. Tevens wordt er gecheckt of het personeel dat met veiligheidsproducten werkt deze op de juiste manier gebruikt en de noodzakelijke veiligheidskleding draagt. Is dat niet het geval dan mag de brandwacht ze daar op aanspreken.

Snel ingrijpen wanneer er brand is

Indien zich toch brand voordoet is de brandwacht de aangewezen persoon om de hulpdiensten te alarmeren en het contact te onderhouden. De brandwacht kan, indien mogelijk, alvast beginnen met blussen totdat de brandweer arriveert. De wacht is de persoon die de hulpdiensten op de hoogte brengt van de situatie. Indien nodig mag de brandwacht ook besluiten tot het ontruimen van een ruimte of het totale pand. Het is zaak dat alle werknemers zo snel mogelijk in veiligheid gebracht worden.