Groei met een bedrijfsverzekering.

Elke ondernemer die start met een bedrijf heeft als doel om hun bedrijf te laten groeien op financieel gebied en ook als concurrent op de markt, natuurlijk wil je als bedrijf ook je doelstellingen bereiken binnen een bepaalde tijd. Daarom maak je als ondernemer veel beslissingen om deze groei en doelstellingen te bereiken en dit brengt risico’s met zich mee. Met een bedrijfsverzekering van MKBdirect kan je deze risico’s ontlopen en dan ben je ook gedekt bij eventuele schade.

Wat en voor wie zijn bedrijfsverzekeringen?

Als je nu pas bent gestart met je bedrijf, een zelfstandige ondernemer bent zonder personeel, een ondernemer van een midden- en kleinbedrijf, een ondernemer in een vennootschap onder firma (VOF) of een ondernemer met een besloten vennootschap (BV).

Bij Mkbdirect kan je al deze bedrijven als ondernemer verzekeren. Zo kan je hier een Aansprakelijkheidsverzekering aansluiten. Deze is weer onderverdeeld in de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, dit wordt aangesloten door grote bedrijven die met risicovolle machines werken. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering, deze wordt aangesloten door mensen die zelfstandig een beroep uitoefenen. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, deze wordt aangesloten door verenigingen, verenigingen van eigenaren of stichtingen. Verder kan je een brand en bedrijfsmiddelen verzekering aansluiten, waardoor je bedrijf en bedrijfsmiddelen verzekerd zijn van directe of indirecte gevolgen van brand. Een mobiliteits- en transportverzekering, deze wordt meestal aangesloten door handelsbedrijven of transportbedrijven. Personeelsverzekering, hieronder vallen pensioenverzekering, ziekteverzuimverzekering, IVA, WIA en WGA verzekering deze zijn verplichte verzekeringen waarmee een werkgever premies afdraagt aan de belastingdienst, collectieve ongevallenverzekering, collectieve zorgverzekering en zakenreis verzekering. Je hebt ook een ondernemer verzekering, hieronder vallen arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioenverzekering en privéverzekering. Al deze verzekeringen kan je uitgebreid bekijken via de website van MKBdirect en je kan online verzekeren.

Waarom moet ik een bedrijf verzekeren?

Niemand vindt het leuk als er schade wordt toegebracht aan hun kostbare spullen want hierdoor kom je in een financiële dip te staan. Ondernemers doen vaak grotere geld investeringen om hun bedrijf te laten groeien en daardoor lopen ze ook meer risico’s. Daarom is een bedrijfsverzekering heel hard nodig zodat je als bedrijf verzekerd ben tegen het risico van aangerichte of toegebrachte schade.